Cíl konference

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

membránové procesy a jejich použití jsou prezentovány jako technologie 21. století. Není to nadsázka, neboť bez aplikace membránových technologií si už neumíme představit efektivní řešení složitých problémů ochrany životního prostředí a problémů v jednotlivých průmyslových odvětvích.

Na základě úspěchu letošní mezinárodní konference PERMEA & MELPRO 2016 a potřeby intenzivní spolupráce v oboru membránových procesů, bude Česká membránová platforma od roku 2017 pořádat národní membránovou konferenci MEMPUR (Membránové procesy pro udržitelný rozvoj).

Jejím cílem je ve dvouleté periodě přiblížit širokému spektru posluchačů problematiku membránových procesů od základního přes aplikovaný výzkum, až do fáze realizace membránových aplikací uplatňujících se téměř ve všech oblastech lidských aktivit a průmyslových odvětvích. Naší snahou je organizovat setkání všech pracovníků, studentů a technologů z České a Slovenské republiky, kteří přicházejí do styku s membránovou problematikou, zajistit výměnu informací a v jednotlivých odvětvích membránové problematiky ukázat směry dalšího vývoje. 

Věřím, že konference MEMPUR bude novou érou spolupráce českých a slovenských odborníků a uživatelů v oblasti membránových procesů a poskytne Vám inspiraci do další tvůrčí práce.

Většina z Vás se účastnila membránové konference PERMEA & MELPRO, která se konala v květnu 2016 v Praze. Tato konference byla největší a nejkvalitnější konferencí zaměřenou na membránové procesy v historii České i Československé republiky. Organizovala ji Česká membránová platforma (CZEMP) a zúčastnilo se jí více než 250 účastníků z 34 zemí světa. Konference navazovala na úspěšné membránové konference MELPRO z let 2012 (tehdy pod názvem ELMEMPRO) a 2014, které jsou pořádány každé dva roky. Konference MEMPUR se bude konat v Pardubicích v květnu 2017, další konference MELPRO se uskuteční v Praze o rok později.

Těším se na setkání s Vámi,
Ing. Luboš Novák, CSc.

Předseda představenstva
Česká membránová platforma, z.s.