Informace pro studenty

Přednášejte a publikujte v recenzovaném sborníku spolu se špičkou české akademické sféry a zástupci firem z různých průmyslových odvětví. Seznamte se s reálnými problémy, které se dají vyřešit pomocí membránových procesů. Seznamte se svým budoucím zaměstnavatelem.

Upozornění: Abstrakty zaslané po 2.4.2017 budou prezentovány pouze formou posteru. Po dohodě s předsedou vědeckého výboru budou ve sborníku abstraktů publikovány příspěvky, které budou do systému vloženy do 16.4.2017 do půlnoci. Po tomto termínu již nebudou další příspěvky přijímány.

Ocenění příspěvků    Registrace     Příspěvky     Registrační poplatky     

Storno podmínky      Materiály konference     Stravování     Připojení k internetu

Předběžný program konference  
Pondělí  29.5.2017 ... Příjezd účastníků, ubytování, registrace
Úterý    30.5.2017 ... Odborný program 9 - 15h, od 17h odpolední program (výlet na Kunětickou horu)
Středa   31.5.2017 ... Odborný program 9 - 16h, posterové sekce 16 - 18h, od 18,00h společenský večer
Čtvrtek   1.6.2017  ... Odborný program 9 - 12h, vyhodnocení příspěvků, ukončení konference

Informace o přednášejících

Ocenění nejlepších přednášek a posterů  
Organizační výbor ve shodě s vědeckým výborem vyhlašuje pro studenty do 30 let soutěž o finanční a věcné ceny. Z přihlášených příspěvků na konferenci MEMPUR 2017 budou na základě posouzení těchto prací vědeckým výborem vybrány 3 nejlepší přednášky, které budou oceněny věcnými cenami a finanční odměnou ve výši 8.000 Kč, 7.000 Kč a 6.000 Kč, dále budou oceněny 3 nejlepší posterové příspěvky taktéž věcnými cenami a finanční odměnou 5.000 Kč, 4.000 Kč a 3.000 Kč.
Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice FChT připravujeme „Cenu děkana FChT Univerzity Pardubice“ pro nejlepší přednášku studenta FChT. Tato cena by měla být opět spojena s věcnými cenami a finanční odměnou, o jejíž výši budete informováni.

O další podpoře a případných cenách se dále jedná, sledujte proto prosím webové stránky konference MEMPUR 2017, kde se dozvíte další podrobnosti.

Registrace
Po vyplnění registračního formuláře Vám bude zasláno na e-mail uvedený v registračním formuláři potvrzení o úspěšné registraci v systému MEMPUR s odkazem na aktivaci zaregistrovaného účtu. Váš účet aktivujete kliknutím na uvedený odkaz. Po aktivaci účtu dostanete potvrzení o tom, že účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit do systému a v odkazu Registrace můžete pokračovat na výběr druhu registračního poplatku, platební údaje Vám budou zaslány na e-mail uvedený v registračním formuláři. Na stejném odkazu najdete i možnost vložení souboru s abstraktem a možnost preferované volby přednášky nebo posteru.

Příspěvky / abstrakty
Termín pro přihlášení příspěvku je 2.4.2017. Abstrakt vložte do systému interaktivně, přes přihlašovací formulář na adrese www.mempur.cz, následně dostanete potvrzení o jeho přijetí. Souhrn by měl obsahovat podstatu příspěvku, tj. konečnou rovnici, konečný graf nebo konečné závěry. Účelem souhrnu je, aby se účastník konference již před přednáškou nebo prohlídkou vývěsky seznámil s problematikou příspěvku. Sborník souhrnů by měl také sloužit jako příruční odkazový materiál po konferenci. Podrobné instrukce autorům si můžete stáhnout ve formátu pdf ZDE, vzor souhrnu ve formátu docx si můžete stáhnout ZDE.
 

Registrační poplatky (vč. DPH)

Druh poplatku do 19.4.2017 od 20.4.2017
Standard   3.650 Kč   4.000 Kč
Členové CZEMP   3.300 Kč    3.600 Kč
Student, doktorand   2.500 Kč   2.800 Kč
Doprovodná osoba   2.000 Kč   2.000 Kč

Pokud nevíte, jakým způsobem financovat účast na konferenci, informujte se na studijním oddělení nebo u vedoucích svých ústavů, za jakých podmínek můžete získat finanční podporu pro účast na konferenci MEMPUR.

Chci se registrovat

Materiály konference
Účastníci při registraci v místě konání konference obdrží Program konference, Sborník abstraktů a další materiály

Stravování
Stravování je zajištěno ve vysokoškolské menze, kávové přestávky budou probíhat v aule v bezprostřední blízkosti přednáškových sálů.

Připojení k internetu
Pro zájemce bude zdarma k dispozici internetové připojení přes wifi v rámci celého prostoru, ve kterém bude konference probíhat. Bližší informace o tomto připojení dostanou účastníci při registraci po příjezdu do místa konání konference.

Storno podmínky
V případě zrušení účasti do 19.4.2017 se vrací 90% registračního poplatku, po tomto termínu se registrační poplatek nevrací.