Program konference

Témata konference

T1 - Vývoj membrán
T2 - Tlakové membránové procesy
T3 - Elektromembránové procesy
T4 - Separace plynů a par
T5 - Ostatní

Registrace

Registrace účastníků bude otevřena v prvním patře budovy HA, v pondělí 29.5.2017 od 16:00 do 20:00 hodin a pokračovat bude v úterý 30.5.2017 od 8:00 hodin.

Předběžný program konference ZDE
Seznam posterů ZDE 

Posterová sekce se bude konat ve středu 31.5.2017 od 16:30, stojany budou k dispozici od úterý 8:00 hodin do čtvrtku 12:00 hodin. Rozměry vývěskových stojanů jsou 150 cm na výšku, 100 cm na šířku, k upevňování materiálů budou k dispozici špendlíky. 

Plenární přednášky

Milan Šípek Membránové separace - Technologie 21.století

Přednáška doc. Šípka odpoví zejména na tyto otázky:

 1. Znáte princip dělení směsí pomocí membrán?
 2. Princip dělení směsí pomocí membrán...
 3. Lze pomocí membrány rozdělit vzduch na kyslík a dusík?
 4. Lze vyrobit biomethan z bioplynu?
Mikulášek Petr Metody intenzifikace tlakových membránových procesů a jejich možné využití ve vybraných systémech

Přednáška prof. Mikuláška přinese odpovědi zejména na tyto otázky:

 1. Proč dochází k snižování výkonu tlakových membránových procesů (TMP)?
 2. Lze předcházet zanášení membrán pro TMP?
 3. Je vůbec možné zvýšit výkon zařízení pro TMP? 
 4. Jaké možnosti k zvýšení výkonu zařízení pro TMP má provozovatel dispozici?
 5. Jaký je princip intenzifikačních metod a jak jsou účinné?
 Friess Karel  Separace plynů a par: Nové trendy a vize

Přenáška doc. Friesse představí danou problematiku a přinese odpovědi na tyto otázky:

 1. Jaké jsou výhody a nevýhody membránových separačních procesů pro separace plynů?
 2. Co lze očekávat v oblasti vývoje nových separačních materiálů v nejbližších letech?
 3. Je možné simultánně zvýšit propustnost i separační výkon membránových materiálů? 
 Pientka Zbyněk    Peter Jakub        Žitka Jan Souboj v první skupině aneb Membrány pro energetiku

Přednáška přinese (částečné) odpovědi na tyto otázky:

 1. Vodík nebo lithium?
 2. Jak vybudovat vodíkovou infrastrukturu?
 3. Jak vyčistit vodík?
 4. Proč hoří lithiové baterie? A jak to zařídit aby nehořely.
 5. Jak zvýšit výkon lithiových baterií?
 Křižánek Petr Potenciál elektromembránových procesů
 

Společenský program

Součástí programu konference bude výlet na Kunětickou horu (cca 6,7 km), která stojí na osamoceném výrazném stejnojmenném vrchu (307 m n. m.) nedaleko Pardubic. Na vrcholu Kunětické hory je hrad z počátku 15. století, do dnešní doby se zachovala část hradeb zesílených baštami a jeden z dělostřeleckých rondelů, rekonstruovaný palác s uzavřeným vnitřním nádvořím, vysokou kruhovou věží a samostatně stojící kaple sv. Kateřiny Sienské. Válcová hradní věž, zvaná Černá nebo Čertova, nabízí jedinečný rozhled do Polabské krajiny, při jasném počasí až na Krkonoše, Orlické hory a Železné hory. Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR a v roce 2001 byl zapsán na seznam národních kulturních památek ČR.

Výlet je naplánovaný na odpoledne 30. května 2017 po skončení odborného vědeckého programu. V prostorách restaurace Pod Kunětickou horou bude pro účastníky výletu připravené občerstvení a zajištěn svoz autobusem zpět do Pardubic.

31.5.2017 se bude od 18:00 do 20:00 hodin konat v prostorách Fakulty chemicko-technologické společný raut účastníků konference.