Vědecký výbor

Předseda: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)

Místopředseda: Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.)

Ing. Miroslav Bleha, CSc. (MemBrain s.r.o.)
Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek (VŠCHT Praha)
Ing. Libuše Brožová, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i)
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. (Technická univerzita Liberec)
Ing. Mgr. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)
doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. (Univerzita Pardubice)
doc. Ing. Petr Doleček, CSc. (Univerzita Pardubice)
doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
Ing. Jan Kinčl, Ph.D. (MemBrain s.r.o.)
Ing. Petr Křižánek, Ph.D. (MemBrain s.r.o.)
doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc. (Univerzita Pardubice)
doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
prof. Ing. Petr Sysel, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. Ing. Milan Šípek, CSc. (MemBrain s.r.o.)
Ing. Jan Thomas, Ph.D. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
PhDr. Martin Tomáš, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni ,Nové technologie - výzkumné centrum)