Reklama

...

MEMPUR 2019

Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Studenti

 

Průmysl

Přednášejte a publikujte v recenzovaném sborníku spolu se špičkou české akademické sféry a zástupci firem z různých průmyslových odvětví. Seznamte se s reálnými problémy, které se dají vyřešit pomocí membránových procesů. Seznamte se svým budoucím zaměstnavatelem.

 

Uslyšíte trendy a zkoumané novinky v membránových procesech. Přednášky pokrývají ultrafiltraci, nanofiltraci, reverzní osmózu, elektromembránové procesy i separaci plynů a par. Prezentujte svoje úspěchy a zkušenosti v případových studiích spolu se zástupci firem z různých oborů. Svoje problémy a potřeby budete moci konzultovat s předními odborníky.

 

 

Témata konference

Přednášející se budou věnovat zejména tlakovým membránovým procesům a elektromembránovým procesům, vynechány nebudou ani přednášky z oblasti separace plynů a par a vývoje membrán.

 

Klíčové přednášky představí přední odborníci na membránové procesy

Ing. Libuše BROŽOVÁ, CSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR)
Nové trendy v membránových materiálech

Doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. (Univerzita Pardubice)
Tlakově a osmoticky řízené membránové procesy: principy, limitace, aplikace a perspektivy

Ing. Pavel IZÁK, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR)
Separace plynů, par a kapalin neporezními membránami

Ing. Petr KŘIŽÁNEK, Ph.D. (MemBrain s.r.o.)
Aplikační směry v elektro-membránových procesech

Prof. Ing. Jozef MARKOŠ, DrSc. (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora