Zpráva s varováním

You must login or register to view this form.

Reklama

...

Abstrakt

Vyplňte název příspěvku, vyberte ze seznamu téma ke kterému se Váš příspěvek vztahuje, zvolte druh příspěvku "přednáška/poster", vložte soubor, který chcete do systému nahrát (tlačítkem "vybrat soubor"), následně nahrajte soubor do systému kliknutím na tlačítko "NAHRÁT" a odešlete soubor kliknutím na tlačítko "Odeslat abstrakt". Po odeslání abstraktu dostanete na Vámi uvedenou e-mailovou adresu při registraci Potvrzení o úspěšném odeslání abstraktu.
Pozn. Z kapacitních důvodů jsme nuceni omezit počet příspěvků jednoho účastníka na maximálně dva příspěvky, jeden jako přednášku a jeden jako poster. O zařazení příspěvku jako přednášky rozhodne s konečnou platností vědecký výbor a toto stanovisko Vám bude sděleno nejpozději 25.4.2019. 

Vzor abstraktu ke stažení ZDE - jazykem knference je čeština

Instrukce pro autory ke stažení ZDE

Upozornění: Abstrakty zaslané po 23. 4. 2019 budou prezentovány pouze formou posteru.