Reklama

...

Doc. Ing. Jiří CAKL, CSc.

Vysokoškolské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích ukončil v roce 1979 absolvováním oboru Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob. V roce 1989 obhájil disertační práci v oboru Teorie chemické techniky a v roce 2000 se habilitoval v oboru Chemické inženýrství. Je autorem nebo spoluautorem několika VŠ skript, více než 50 vědeckých publikací (přes 200 citací, H-index = 9), řady příspěvků ve sbornících z konferencí a více než 60 výzkumných zpráv řešících zejména dílčí technické problémy různých technologií a zařízení. Absolvoval dvě dlouhodobé stáže v Dánsku na DTH v Kodani. Ve vědeckovýzkumné práci se zaměřuje na hydrodynamiku toku kompaktními porézními materiály a na studium procesních charakteristik membránových separačních procesů a jejich využití při čištění procesních a odpadních vod. V současné době je též členem sněmu AV ČR.
 
Informace o klíčové přednášce:
 

Tlakově a osmoticky řízené membránové procesy: principy, limitace, aplikace a perspektivy

Když počátkem devadesátých let minulého století prof. J. A. Howell z University of Bath diskutoval s našimi studenty (měli jsme v té době společný TEMPUS projekt) o potřebě definovat a stanovit pro mikrofiltrační systémy něco jako „kritickou“ hodnotu fluxu (intenzity toku permeátu), zdálo se, že se jedná o jednu z mnoha dalších akademických teorií. V té době byly membrány extrémně drahé a každý ušetřený čtverečný metr (tedy vyšší flux) stál za to. A tak jsme všichni intenzifikovali a často nevratně zanášeli membrány. On však argumentoval přírodou, živou i neživou. A již přechod do nového tisíciletí mu dal za pravdu. V té době se začaly průmyslově využívat membránové bioreaktory (MBR) při čištění komunálních i průmyslových odpadních vod. To jsou často velmi nehezké směsi. Avšak membránová zařízení, provozovaná v subkritickém režimu při velmi nízkých intenzitách toku permeátu, tj. kolem 10 l/(m2hod), přitom pracovala a dosud pracují spolehlivě a s dlouhou životností membrán. Nejen o tom, ale i o dalších zajímavých aspektech tlakově a osmoticky řízených membránových procesů se dozvíte v mé přednášce.