Reklama

...

Doc. Ing. Jiří CAKL, CSc.

Vysokoškolské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích ukončil v roce 1979 absolvováním oboru Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob. V roce 1989 obhájil disertační práci v oboru Teorie chemické techniky a v roce 2000 se habilitoval v oboru Chemické inženýrství. Je autorem nebo spoluautorem několika VŠ skript, více než 50 vědeckých publikací (přes 200 citací, H-index = 9), řady příspěvků ve sbornících z konferencí a více než 60 výzkumných zpráv řešících zejména dílčí technické problémy různých technologií a zařízení. Absolvoval dvě dlouhodobé stáže v Dánsku na DTH v Kodani. Ve vědeckovýzkumné práci se zaměřuje na hydrodynamiku toku kompaktními porézními materiály a na studium procesních charakteristik membránových separačních procesů a jejich využití při čištění procesních a odpadních vod. V současné době je též členem sněmu AV ČR.