Reklama

...

Informace pro průmysl

Uslyšíte trendy a zkoumané novinky v membránových procesech. Přednášky pokrývají ultrafiltraci, nanofiltraci, reverzní osmózu, elektromembránové procesy i separaci plynů a par. Prezentujte svoje úspěchy a zkušenosti v případových studiích spolu se zástupci firem z různých oborů. Svoje problémy a potřeby budete moci konzultovat s předními odborníky.

Předběžný program konference    Registrace     Příspěvky     Registrační poplatky 

Materiály konference     Stravování     Připojení k internetu     Storno podmínky 

Předběžný program konference  
Pondělí  27. 5. 2019 ... Příjezd účastníků, ubytování, registrace
Úterý    28. 5. 2019 ... Odborný program 9 - 15h, od 17h odpolední program
Středa   29. 5. 2019 ... Odborný program 9 - 16h, posterové sekce 16 - 18h, od 18,00h společenský večer
Čtvrtek   30. 5. 2019  ... Odborný program 9 - 12h, vyhodnocení příspěvků, ukončení konference

Registrace
Po vyplnění registračního formuláře Vám bude zasláno na e-mail uvedený v registračním formuláři potvrzení o úspěšné registraci v systému MEMPUR 2019 s odkazem na aktivaci zaregistrovaného účtu. Váš účet aktivujete kliknutím na uvedený odkaz. Po aktivaci účtu dostanete potvrzení o tom, že účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit do systému a v odkazu Registrace můžete pokračovat na výběr druhu registračního poplatku, platební údaje Vám budou zaslány na e-mail uvedený v registračním formuláři. Na stejném odkazu najdete i možnost vložení souboru s abstraktem a možnost preferované volby přednášky nebo posteru.

Příspěvky / abstrakty
Termín pro přihlášení příspěvku je 8.4.2019. Abstrakt vložte do systému interaktivně, přes přihlašovací formulář na adrese www.mempur.cz, následně dostanete potvrzení o jeho přijetí. Souhrn by měl obsahovat podstatu příspěvku, tj. konečnou rovnici, konečný graf nebo konečné závěry. Účelem souhrnu je, aby se účastník konference již před přednáškou nebo prohlídkou vývěsky seznámil s problematikou příspěvku. Sborník souhrnů by měl také sloužit jako příruční odkazový materiál po konferenci. Podrobné instrukce autorům si můžete stáhnout ve formátu pdf ZDEvzor souhrnu ve formátu docx si můžete stáhnout ZDE.
 

Registrační poplatky (vč. DPH)

Druh poplatku do 29. 4. 2019 od 30. 4. 2019
Standard   3.900 Kč   4.500 Kč
Členové CZEMP   3.500 Kč    3.900 Kč
Student, doktorand   2.800 Kč   3.000 Kč
Doprovodná osoba   2.200 Kč   2.200 Kč

Chci se registrovat

Materiály konference
Účastníci při registraci v místě konání konference obdrží Program konference, Sborník abstraktů

Stravování
Stravování je zajištěno ve vysokoškolské menze, kávové přestávky budou probíhat v aule v bezprostřední blízkosti přednáškových sálů.

Připojení k internetu
Pro zájemce bude zdarma k dispozici internetové připojení přes wifi v rámci celého prostoru, ve kterém bude konference probíhat. Bližší informace o tomto připojení dostanou účastníci při registraci po příjezdu do místa konání konference.

Storno podmínky
V případě zrušení účasti do 29. 4. 2019 se vrací 90% registračního poplatku, po tomto termínu se registrační poplatek nevrací.