Reklama

...

Ing. Libuše BROŽOVÁ, CSc.

Od roku 1996 pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. v oddělení Polymerní membrány. Vystudovala obor Technologie silikátů na VŠCHT Praha (1978). Ve své vědecké práci se zaměřuje na výzkum polymerních membrán pro separaci plynů a par, iontově výměnné membrány a membrány pro dělení racemických směsí.