Reklama

...

Ing. Libuše BROŽOVÁ, CSc.

Od roku 1996 pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. v oddělení Polymerní membrány. Vystudovala obor Technologie silikátů na VŠCHT Praha (1978). Ve své vědecké práci se zaměřuje na výzkum polymerních membrán pro separaci plynů a par, iontově výměnné membrány a membrány pro dělení racemických směsí.

 

Informace o klíčové přednášce:

Nové trendy v membránových materiálech

Membránové separační procesy nabývají stále většího významu a nacházejí uplatnění v široké škále aplikací, jako je vodní hospodářství, separace plynů, energetika, medicína, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, odstraňování ekologických zátěží a další.

Obecné požadavky kladené na membrány jsou vysoké toky přes membránu, separační účinnost a odolnost proti zanášení. Každá z aplikací může mít své specifické požadavky jako je odolnost proti chemickým činidlům, vysokým teplotám, či vysokým tlakům. Často jsou požadované membrány přímo „šité na míru“ danému separačnímu procesu.

Nové membránové materiály by měly splňovat též požadavky ekonomické (nízké výrobní a i provozní náklady), ale i požadavky ekologické (používání materiálů a výrobních technologií příznivých k životnímu prostředí).

Z hlediska zpracovatelnosti a z ekonomického hlediska nejlépe vycházejí polymerní materiály, které mohou být například plněny různými anorganickými nebo organicko-anorganickými plnivy (mix matrix membranes MMMs), mohou z nich být vytvářeny membrány různých struktur (symetrické, asymetrické, kompozitní) a různých tvarů, jako jsou ploché membrány, tubulární membrány a dutá vlákna.

Příprava nových, „chytrých“ membránových materiálů je velkou výzvou pro vědecký výzkum.