Reklama

...

Ing. Pavel IZÁK, Ph.D., DSc.

Narodil se v roce 1971 v Praze, v roce 1996 absolvoval VŠCHT v Praze a na téže škole obhájil v roce 2002 Ph.D. V témže roce nastoupil na Ústav chemických procesů AV ČR, kde v roce 2014 obhájil DSc, doktor chemických věd a v roce 2015 se stal vedoucím vědeckým pracovníkem a zároveň vedoucím vědeckého oddělení. V průběhu studia pobýval na prestižních univerzitách (University of Rostock, Německo; New University of Lisbon, Portugalsko; Pacific Northwest National Laboratory, University of Newcastle, Velká Británie; Haifa Technion, Izrael; University of Heidelberg, Německo. Již 25 let se zabývá separací plynů, par a kapalin přes neporézní membrány. Za svou práci získal řadu ocenění: Outstanding Performance Award, US Department of Energy, Česká hlava v kategorii technických věd, E.ON Global Energy Award v kategorii firma, cena ERSTE Corporate banking, cena Ministerstva životního prostředí. Celkem opublikoval přes 70 vědeckých publikací s celkovým počet citací přes 1020; H-index = 21. Je členem celé řady vědeckých rad a národních i zahraničních odborných grémií.