Reklama

...

Ing. Petr KŘIŽÁNEK, Ph.D.

V roce 1999 absolvoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. V roce 2012 nastoupil do společnosti MEGA a.s., kde pracoval na návrzích technologie elektrodialýzy pro segment mlékárenství, potravinářství a farmacie. V roce 2015 se stal vědeckým ředitelem MemBrain s.r.o. – Membránového inovačního centra ve Stráži pod Ralskem. Je plně orientován v elektromembránových technologiích, je detailně seznámen s výrobou a činností elektrodialyzérů a ve spolupráci s MEGA a.s. jako špičkovým výrobním pracovištěm elektrodialyzérů se podílí na rozvoji nasazení této technologie do dalších oblastí a oborů.