Reklama

...

Prof. Ing. Jozef MARKOŠ, DrSc.

Narodený 1957 v Kremnici, v r. 1981 absolvoval FCHPT v Bratislave, odbor organická technológia, v r. 1985 obhájil PhD., v r. 1997 sa habilitoval, v r. 2004 obhájil DrSc. a v r. 2005 bol menovaný profesorom v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov. V súčasnosti pracuje ako profesor na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHP STU v Bratislave. Je garantom doktorandského štúdia v odbore chemické inžinierstvo. Prof. Markoš je autorom 90 CC článkov, cez dvesto príspevkov na rôznych domácich a medzinárodných konferenciách, dvoch vysokoškolských učebníc „Reaktorové inžinierstvo“ a „Separačné procesy II“. V súčasnosti je predsedom Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, 19 rokov organizoval medzinárodné konferencie SSCHI vo Vysokých Tatrách. Vedecky sa zaoberal matematickým modelovaním chemických reaktorov a separačných procesov, v poslednej dobe hlavne štúdiom hebridných systémov na produkciu prírodných aróm. Je zodpovedným riešiteľom viacerých národných grantov VEGA a APVV.