Reklama

...

Program konference

Témata konference

T1 - Vývoj membrán
T2 - Tlakové membránové procesy
T3 - Elektromembránové procesy
T4 - Separace plynů a par
T5 - Ostatní

Registrace

Registrace účastníků bude otevřena v prvním patře budovy HA, v pondělí 27. 5. 2019 od 16:00 do 20:00 hodin a pokračovat bude v úterý 28. 5. 2019 od 8:00 hodin.

Předběžný program konference

27.5.2019 - pondělí

16:00 - 20:00   registrace

28.5.2019 - úterý
 

  9:00 - 16:00   odborný program
17:00 - 22:00   společenský program

29.5.2019 - středa

 

  8:00 -   9:00   registrace
  9:00 - 16:00   odborný program
16:30 - 18:00   posterová sekce
18:00 - 21:00   večeře (raut)

30.5.2019 - čtvrtek
 

  9:00 - 12:00   odborný program
12:00 - 13:00   závěrečné vyhodnocení

Posterová sekce se bude konat ve středu 29.5.2019 od 16:30, stojany budou k dispozici od úterý 8:00 hodin do čtvrtku 12:00 hodin. Rozměry vývěskových stojanů jsou 150 cm na výšku, 100 cm na šířku, k upevňování materiálů budou k dispozici špendlíky. 

Plenární přednášky

 Libuše BROŽOVÁ Nové trendy v membránových materiálech

 Přednáška L. Brožové odpoví zejména na tyto otázky:

 1. Jaké požadavky jsou kladeny na membránové materiály
 2. Jaké druhy materiálů se používají v membránových aplikacích
 3. Jaké jsou směry vývoje nových membránových materiálů
 Jiří CAKL Tlakově a osmoticky řízené membránové procesy: principy, limitace, aplikace a perspektivy

 Přednáška J. CAKLA přinese odpovědi zejména na tyto otázky:

 1. Co umí syntetické membrány? Kopírujeme, nebo vytváříme novou kvalitu?
 2. Máme skutečně nedostatek vody? Pomohou membrány při recyklaci a čištění odpadních vod? A co náklady na odsolování mořské vody?
 3. Modrá energie: vize nebo utopie?
 4. Membránové separace jako jednotková operace: konkurence nebo integrace?

 Pavel IZÁK

Separace plynů, par a kapalin neporezními membránami

 Přenáška P. Izáka představí danou problematiku a přinese odpovědi na tyto otázky:

 1. Výhody a mechanismus dělení směsí neporézními membránami
 2. Co to jsou iontové kapaliny a jejich využití v membránových separačních procesech
 3. Zvětšování měřítka: cesta z laboratoře do technologické praxe
 4. Nejnovější trendy v separaci plynů, par a kapalin
 Petr KŘIŽÁNEK Aplikační směry v elektro-membránových procesech

Přednáška P. Křižánka přinese (částečné) odpovědi na tyto otázky:

 1. Co mohou přinést iontovýměnné  membrány
 2. Co dokáže ED metateze
 3. Kdy použít ED a kdy DD
 Jozef MARKOŠ Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora

V přednášce J. Markoše naleznete odpověď mj. i na tyto otázky:

 1. Biokatalytická syntéza prírodných látok (prírodných aróm) – možnosti a limity
 2. Možnosti membránových procesov pri separácii cieleného produktu z fermentačného média
 3. Možnosti membránových procesov pre návrh hybridných systémov reakcia – in-situ
 4. Membránová separácia cieleného produktu
 5. Prípadová štúdia – syntéza prírodných aróm

Společenský program

Součástí programu konference bude výlet na Kunětickou horu (cca 6,7 km), která stojí na osamoceném výrazném stejnojmenném vrchu (307 m n. m.) nedaleko Pardubic. Na vrcholu Kunětické hory je hrad z počátku 15. století, do dnešní doby se zachovala část hradeb zesílených baštami a jeden z dělostřeleckých rondelů, rekonstruovaný palác s uzavřeným vnitřním nádvořím, vysokou kruhovou věží a samostatně stojící kaple sv. Kateřiny Sienské. Válcová hradní věž, zvaná Černá nebo Čertova, nabízí jedinečný rozhled do Polabské krajiny, při jasném počasí až na Krkonoše, Orlické hory a Železné hory. Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR a v roce 2001 byl zapsán na seznam národních kulturních památek ČR.

Výlet je naplánován na odpoledne 28. května 2019 po skončení odborného vědeckého programu. V prostorách restaurace Pod Kunětickou horou bude pro účastníky výletu připravené občerstvení a zajištěn svoz autobusem zpět do Pardubic.

29. května 2019 se bude od 18:00 do 20:00 hodin konat v prostorách Fakulty chemicko-technologické společný raut účastníků konference, který volně naváže na posterovou sekci konference.