Reklama

Program konference

Plenární přednášky    Program    Registrace    Posterová sekce    

Témata konference

T1 - Vývoj nových materiálů a jejich aplikace 
T2 - Inovativní technologické postupy a membránové technologie
T3 - Čištění průmyslových odpadních vod, odpadních plynů a spalin
T4 - Získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody
T5 - Nebezpečné odpady a jejich likvidace
T6 - Ostatní


Plenární přednášky

 Nanovláknité struktury pro mikrofiltrační membrány

 Ing. Dušan Kimmer, CSc. UTB Zlín,
Centrum polymerních systémů
  • Příprava nanovláken v elektrostatickém poli
  • Výhody aplikace nanovláken v záchytu viru SARS-CoV-2
  • Výroba a vlastnosti mikrofiltračních membrán
  • Sorpční schopnosti mikrofiltračních membrán
  • Konkrétní příklady použití nanostrukturovaných membrán

 Náhrada stávajících konvenčních technologií v CHÚV a recyklace vod

 Ing. Vojtěch Červenka DVH MEGA a.s.
  • Seznámení o možností recyklace vody v průmyslových podnicích (všeobecný popis) 
  • Možnosti využití a implementací membránových technologií do současných provozů,
    náhrada stávajících technologií za technologie membránové
  • Hlavní výhody nových řešení s porovnáním se stávajícími konvenčními technologiemi

Časový rozvrh konference

5.9.2021 18:00 - 20:00 Registrace
6.9.2021   8:45 -   9:00 Zahájení konference
    9:00 - 16:00 Odborný program
  17:00 - 19:00 Posterová sekce, raut
7.9.2021   9:00 - 16:00 Odborný program
  17:00 - 18:30 Prohlídka Zámku Pardubice
  18:30 - 21:00 Večeře, slavností ukončení
 

Registrace

Registrace účastníků bude otevřena v prvním patře budovy HA, v neděli 5. 9. 2021 od 18:00 do 20:00 hodin a pokračovat bude v pondělí 6. 9. 2021 od 8:00 hodin.

 

Posterová sekce

Posterová sekce se bude konat v pondělí 6. 9. 2021 od 17:00 hodin, stojany budou k dispozici od neděle 5. 9. od 18:00 hodin do středy 7. 9. 2021 do 16:00 hodin. Rozměry vývěskových stojanů jsou 150 cm na výšku, 100 cm na šířku, k upevňování materiálů budou k dispozici špendlíky.


7. září 2021 proběhne slavnostní vyhlášení oceněných autorů a ukončení konference na Zámku Pardubice. Účast na závěrečném večeru není zahrnutá v registračním poplatku. 

V případě zájmu o účast na společenské večeři na zámku, vyplňte dotazník (připravuje se).