Reklama

Vědecký výbor

Předseda: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)

Místopředseda: Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.)

Ing. Helena Bendová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Ing. Libuše Brožová, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i)
doc. Ing. Petr Doleček, CSc. (Univerzita Pardubice)
Ing. Mgr. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)
prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. (VUT Brno)
Ing. Petra Malíková, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)
Ing. Jakub Peter, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i)
Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D. (Nové technologie a výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni)
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Ing. Libor Šeda, Ph.D. (Membrain s.r.o.)
Ing. Marek Šír, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Ing. Daniel Vilím (ENVI-PUR, s.r.o.)
doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. (Univerzita Pardubice)