Reklama

...

Vědecký výbor

Předseda: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)

Místopředseda: Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.)

Ing. Miroslav Bleha, CSc. (MemBrain s.r.o.)
Ing. Libuše Brožová, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i)
doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. (Univerzita Pardubice)
doc. Ing. Petr Doleček, CSc. (Univerzita Pardubice)
Ing. Mgr. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)
doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
Ing. Petr Křižánek, Ph.D. (MemBrain s.r.o.)
doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. Ing. Petr Sysel, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. Ing. Milan Šípek, CSc. (MemBrain s.r.o.)
Ing. Petra Malíková, Ph.D. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Ing. Tomáš Remiš, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum)